ระบบรับสมัคร : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการ สอบข้อเขียน ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังรวมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่การเดินทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนที่สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป