ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน)


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน)
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
*** ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ นำสำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับมาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย***


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน)


ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ตารางและผังที่นั่งสอบของผู้มีสิทธิเข้าสอบเเข่งขันฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน)
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน)


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยในการทำงาน)
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน