ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

หมายเหตุ : หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ สามารถติดต่อได้ที่ 0-2246-2770 , 0-2245-1091 และ 0-2246-3541
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

หมายเหตุ : หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 0-2246-2770 , 0-2245-1091 และ 0-2246-3541
อาคารสอบและห้องสอบ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรร พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องอาคารสอบและห้องสอบ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่เดินทางมาสำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

หมายเหตุ : หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 0-2246-2770 , 0-2245-1091 และ 0-2246-3541 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน